Arbeidsrecht advocaat in Hoogvliet-Rotterdam

Contact

Michielsen Advocatuur: arbeidsrecht advocaat

U heeft problemen op de werkvloer. Bijvoorbeeld omdat u nog loon tegoed heeft van uw werknemer. Of juist omdat u als werkgever onenigheid heeft met uw werknemer. In sommige gevallen is het noodzakelijk om de hulp van een arbeidsrecht advocaat in te schakelen.

Wanneer heeft u een arbeidsrecht advocaat nodig?

Een arbeidsrecht advocaat kan hulp bieden op veel verschillende vlakken. Helaas komt het maar al te vaak voor dat er onenigheid ontstaat tussen de werkgever en werknemer. De relatie verslechtert, maar een oplossing voor het probleem komt er niet. Michielsen Advocatuur bemiddelt en staat u bij.

Of het nu gaat om de arbeidsovereenkomst, de arbeidsomstandigheden of een re-integratie: het is verstandig om bij problemen op de werkvloer een advocaat in te schakelen die uw belangen hierin behartigt.

Heeft u een advocaat nodig? Neem contact op.

Transitievergoeding

Dankzij de Wet werk & zekerheid (Wwz) is het ontslag versoepeld. Met deze wet is ook de transitievergoeding geïntroduceerd. Door deze transitievergoeding krijgt u, wanneer u ontslagen bent, een derde van het maandsalaris dat u verdiende per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar. Voor elk jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd, krijgt u een half maandsalaris.

Het uitkeren van de transitievergoeding is wettelijk verplicht, maar geldt alleen bij ontslag via het UWV, de kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband. Let wel: ontslag hoeft niet noodzakelijk via het UWV of de kantonrechter te verlopen.

Heeft u recht op transitievergoeding, maar weet u niet hoe hoog het bedrag moet zijn, of krijgt u het niet? Een arbeidsrecht advocaat kan u helpen om de juiste transitievergoeding te verkrijgen.

Wederzijdse beëindiging arbeidsovereenkomst

Zijn de werkgever en werknemer het eens over het ontslag? Dan beëindigt u in gezamenlijk overleg het contract. Er is in dit geval geen toestemming van het UWV of de kantonrechter nodig om de werknemer te mogen ontslaan. Wel moeten beide partijen het eens zijn over de financiële afhandeling, zoals de ontslagvergoeding. Komt u hier niet uit of wilt u hier meer over weten? Dan is het verstandig juridisch advies te vragen.

Neem contact op

Loonvorderingen

Het kan gebeuren: uw werknemer betaalt uw loon niet op tijd uit of zelfs helemaal niet. Dat is voor u natuurlijk erg vervelend, want u rekent op uw salaris, vakantiegeld en overuren. Betaalt uw werknemer niet wat u hoort te krijgen? Schakel dan een advocaat in. Michielsen Advocatuur helpt u bij het opstarten van een kortgedingprocedure voor de loonvordering en het verkrijgen van de wettelijke verhoging en rente.

Arbeidsvoorwaarden

Over het algemeen zijn de arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Deze zijn bindend. Arbeidsvoorwaarden worden bepaald door de werknemer en werkgever, of door cao-overleg. Heeft u hier vragen over of loopt u tegen problemen aan? Leg deze voor aan Michielsen Advocatuur.

Vraag meer informatie aan

*Verplicht