Bestuursrecht advocaat in Hoogvliet-Rotterdam

Contact

Sta in uw recht met een bestuursrechtelijke advocaat

Wanneer u tegen de overheid/gemeente procedeert, valt dit onder het bestuursrecht. Dit kunnen uiteenlopende zaken zijn, waarbij het van belang is dat u geadviseerd en bijgestaan wordt door iemand die hier ervaring mee heeft. Michielsen Advocatuur is uw advocaat voor alle bestuursrechtelijke zaken.

Bestuursrecht advocaat in Hoogvliet-Rotterdam en omgeving

U kunt op verschillende wijzen in aanraking komen met bestuursrecht. In het bestuursrecht staan alle regels opgesteld waaraan de overheid (bijvoorbeeld de gemeente) zich moet houden bij het nemen van besluiten. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het toekennen/ weigeren/opschorten/stopzetten van een uitkering krachtens de Participatiewet.

Wanneer u het hier niet mee eens bent, kunt u binnen een termijn van 6 weken bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. In spoedeisende gevallen kan tevens een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter worden aangevraagd.

Wordt uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter. Heeft u een juridisch probleem met uw gemeente of een ander overheidsorgaan? Dan staat Michielsen Advocatuur u graag bij.

Neem contact op

Wat is belangrijk om te weten?

De meeste bestuursrechtelijke kwesties verlopen ongeveer op dezelfde manier. Een bestuursorgaan heeft een besluit genomen en als u het er niet mee eens bent, kunt u hiertegen bezwaar maken. Indien rechtskundige bijstand wordt ingeschakeld kunt u tevens aanspraak maken op een kostenveroordeling. Bij afwijzing van het bezwaar kunt u in beroep gaan bij de rechtbank Afdeling bestuursrechtspraak. Van de uitspraak in beroep staat hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep te Utrecht danwel de afdeling geschillen van Bestuur van de Raad van State. Bij het bestuursrecht neemt de rechter uw zaak echter alleen inhoudelijk in behandeling als u er zelf een rechtstreeks belang bij heeft. Dat kan individueel of collectief zijn. 


Weet u niet precies welke stappen u moet nemen voor en tijdens de bestuursrechtelijke procedure? Dan is het verstandig om Michielsen Advocatuur als bestuursrechtelijke advocaat in te schakelen. Neem contact op via het contactformulier hieronder.

Vraag meer informatie aan

*Verplicht